Zarząd

Marian Kamecki – Prezes

Marzena Kąpińska - Wiceprezes

Łukasz Prokopowicz - Wiceprezes

Anna Tylicka - Skarbnik

Zofia Leszczyńska -Sekretarz

 

 

 

 

 

Created by niziolek