W dwudziestoleciu międzywojennym można było spotkać ubranych w granatowe mundury, a czasem tylko w granatowe rogatywki ze srebrnymi paskami i orzełkiem, posiwiałych weteranów Powstania Styczniowego. Wszyscy żołnierze, od szeregowca po generała, mieli obowiązek oddawać im przy spotkaniu honory wojskowe. Salutowali także policjanci i harcerze. Żyją zapewne jeszcze ludzie, którzy z wczesnego dzieciństwa tych ostatnich weteranów powstania pamiętają, albo mogliby pamiętać.
Ryszard Juszkiewicz w "Powstaniu Styczniowym na północnym Mazowszu" pisze, że po bitwie pod Galuminem i Rudą 10 października 1863 r. pewna liczba powstańców zabranych do niewoli została spalona przez Kozaków w stodole majątku ziemskiego Dziwy. W źródłach można znaleźć informację, że miejsce to jest nazywane czerwoną stodołą. Czy ktoś dziś pamięta tę nazwę, zna to miejsce?
Chcielibyśmy w 150 rocznicę Powstania Styczniowego przywrócić pamięć o wydarzeniach, które działy się tu, obok nas, na wyciągnięcie ręki. Pokazać mapę miejsc z Powstaniem związanych. Przypomnieć bohaterów tutaj walczących, stąd pochodzących albo tu przybyłych czasem z bardzo daleka. Byli wśród nich właściciele ziemscy, chłopi, rzemieślnicy, duchowni. Polacy i polscy Żydzi. Obcokrajowcy walczący w polskiej sprawie: Włosi, Francuzi także Rosjanie.
Przygotowując wystawę, spośród bardzo wielu, musieliśmy wybrać bardzo niewielu. Przedstawiamy ich sylwetki, ich historie - piękne, wzruszające, tragiczne. Wpisane w wydarzenia, które tu obok nas, 150 lat temu miały miejsce. Pamiętajmy o nich wszystkich, o tych znanych i tych nieznanych. Dbajmy o ich groby, o poświęcone im pomniki nie tylko przy okazji okrągłych rocznic. Jesteśmy im to winni.

mapa - wyświetl

tablice- wyświetl

Marian Przedpełski
"Włosi w Powstaniu Styczniowym 1863
roku na ziemiach północnego mazowsza"
- czytaj

Muzeum Historii Polski   Patryiotyzm Jutra
Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra

Na Pograniczu - stowarzyszenie   Kurier Żuromiński
Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Powstania Styczniowego w Zieluniu
Urząd Gminy w Lubowidzu
Patronat: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 

Created by niziolek