INFORMACJA

Logo

Stowarzyszenie Na Pograniczu w Brudnicach w 2018 roku zrealizowało w miejscowości Wiadrowo:

operację pod nazwą „Nad Wiadrowską Sadzawką” w ramach której został zagospodarowany położony w tej miejscowości staw i teren go okalający z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku i rekreacji oraz organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Wiadrowa oraz osób odwiedzających tę miejscowość.

Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

"Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego; budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioskowany Wkład UE ze środków EFRROW: 50 000zł.

Operacja została zrealizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażaną przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy w Ciechanowie.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do korzystania z tego miejsca.

 

 

Created by niziolek